Avaleht

Tallinna Direktorite Klubi on Tallinnas tegutsev tippjuhtide vabatahtlik ühendus.

Klubi asutati 14. novembril 1990. aastal, mil 46 suurettevõtte juhti otsustasid üheskoos klubi loomise.

Direktorite klubi üritused toimuvad valdavalt üks kord kuus ning nende korraldamise eest vastutab klubi juhatus ja president. Kohtutakse eesti ühiskonnas silmapaistvate majandusjuhtidega, teadlastega, poliitikutega ning kultuuritegelastega.

Kõikide taoliste kohtumiste eesmärgiks on kaasa aidata tippjuhtide professionaalsuse tõstmisele, nende silmaringi arendamisele ja kultuurilisele arengule. Klubi on ka suurepärane koht sarnaste huvidega kolleegidega suhtlemiseks.

Tänasel päeval kuuluvad Tallinna Direktorite Klubisse tippjuhid erinevatest majandusharudest, siinjuures on oluline märkida, et klubi tegevused on apoliitilised.

Tallinna Direktorite klubi liikmeks astumiseks peab kandidaat olema kogemustega ja tunnustatud hea mainega tippjuht ning tal peab olema kahe klubiliikme kirjalik soovitus