Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Tallinna Direktorite Klubi (edaspidi Klubi) on Tallinnas tegutsev tippjuhtide (juhatuse esimeeste, presidentide, peadirektorite, direktorite, juhatajate, tegevjuhtide) vabatahtlik ühendus.
1.2. Klubi on asutatud 14. novembril 1990.a.
1.3. Klubi juhatuse asukoht on Tallinn.
1.4. Klubi on mittetulundusühing, millel on oma pangakonto(d) ja oma nimega pitsat.
1.5. Klubil on oma sümboolika.
1.6. Klubi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. TEGEVUSE EESMÄRGID.

2.1. Klubi tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. esindada läbi osalusdemokraatia ja sotsiaalse dialoogi Tallinna linnas tegutsevate äriühingute ja muude juriidiliste isikute ning asutuste tippjuhtide huve majandus-, tootmis-, tehnika-kultuuri-, finants- ja innovatsioonipoliitika kujundamisel ja elluviimisel Eestis, samuti muude ühiskondlike küsimuste arutamisel ja lahendamisel;
2.1.2. aidata kaasa tippjuhtide professionaalsuse tõstmisele, nende silmaringi avardamisele ja kultuurilisele arengule;
2.1.3. kaitsta Klubi liikmete kutsealaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi ning huve, saavutada tippjuhtide töö vääriline rahaline, õiguslik ja sotsiaalne väärtustamine ühiskonnas;
2.1.4. õppida tundma välisriikide tippjuhtide töökogemusi ning aidata kaasa nende rakendamisele Eestis, eesmärgiga tõsta juhtimistegevus Eestis samale tasemele kõrgemalt arenenud majanduse ja tööstusega riikide juhtimistegevusega;
2.1.5. hoolitseda tippjuhtide vaba aja sisustamise, tervise tugevdamise ja kõrge töövõime säilitamise eest, sh luua võimalusi oma liikmetele ärialaseks ja huvialaseks suhtlemiseks.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Klubi:
2.2.1. esitab pädevatele Eesti Vabariigi ja Tallinna linna asutustele ettepanekuid õigusaktide muutmiseks või täiendamiseks;
2.2.2. algatab ja viib ellu liikmete huvide paremaks kaitsmiseks projekte ning osaleb neis;
2.2.3. kirjastab (sh korraldab trükkimise, avaldab ja levitab tasu eest või tasuta) oma eesmärkidega seotud trükiseid nii paberkandjal kui digitaalselt, korraldab oma tegevuse eesmärkidega seotud audiovisuaalteoste (sh videoklippide ja filmide) tootmist ja levitamist, sh annab neid teoseid välja DVD kujul või levitab arvutivõrgus;
2.2.4. kasutab kokkuleppel Klubi liikmetega ja kooskõlas õigusaktidest tulenevate piirangutega Klubi liikmete juhitavate juriidiliste isikute ja asutuste vara (saale, koosolekute ruume, õppeklasse, puhke- ja spordibaase, toitlustusruume, transporti jms.);
2.2.5. korraldab Klubi liikmetele koolitusalaseid ja juhtimiseks vajalikku teavet andvaid üritusi ja kohtumisi;
2.2.6. sõlmib ja arendab sidemeid vabariigis ja välismaal tegutsevate tippjuhte ühendavate või teiste Klubi huvitavate organisatsioonide ja ühendustega.

Pikemalt klubi põhikiri asub Tallinna Direktorite Klubi põhikiri

 

 

 

 

ÜLDSÄTTED

25 kommentaari

 1. priligy 60mg side effects · juuli 2, 2021 at 00:24:05 · →

  dapoxetine ontario

  fun eructation county

 2. albuterol sulfate inhaler coupon · juuli 9, 2021 at 01:04:29 · →

  ventolin coupons

  abandon fibrinogen concentration

 3. hydroxychloroquine sulfate tabs · juuli 10, 2021 at 05:49:17 · →

  hydroxychloroquine 200mg side effects

  heritage astringent choice

 4. generic dapoxetine · juuli 16, 2021 at 12:54:08 · →

  priligy generic brand

  important limbic system approve

 5. cnn hydroxychloroquine tweet · juuli 21, 2021 at 09:12:47 · →

  american doctors and hydroxychloroquine

  her cochlear implant slice

 6. hydroxychloroquine for swine oral dosage · juuli 21, 2021 at 11:09:00 · →

  hydroxychloroquine for swine oral dosage

  Põhikiri – Direkotorite Klubi

 7. is hydroxychloroquine available otc · august 4, 2021 at 01:43:12 · →

  where to buy hydroxychloroquine

  global thrombolysis condition

 8. dave palumbo keto diet · august 8, 2021 at 04:09:07 · →

  where to buy keto bread https://ketodietione.com/

 9. dating advice book for gay men · august 9, 2021 at 17:46:58 · →

  christian gay dating https://gaychatus.com/

 10. d list gay dating · august 10, 2021 at 18:23:05 · →

  local gay speed dating https://freegaychatnew.com/

 11. dating german men gay · august 10, 2021 at 18:47:19 · →

  gay dating site guide https://gaydatingzz.com/

 12. homemade ivermectil recipes · august 14, 2021 at 11:10:17 · →

  first time ivermectil user

  swim vulvar vestibulitis east

 13. dapoxetine without prescription · august 25, 2021 at 04:43:43 · →

  fda approved priligy

  phenomenon fatty acids host

 14. humans antiparasitic ivermectin · august 31, 2021 at 19:30:48 · →

  stromectol gram

  away compounding pharmacy sufficient

 15. single gay dads dating · september 1, 2021 at 15:32:06 · →

  gay dating hookup https://gaychatgay.com/

 16. gay arab dating website · september 8, 2021 at 13:14:25 · →

  grindr gay dating sites https://gayonlinedating.net/

 17. the league dating site gay · september 8, 2021 at 14:53:42 · →

  dating a transgender man gay https://gaydatingcanada.com/

 18. gay nerd dating site · september 9, 2021 at 07:59:45 · →
 19. dating a gay man of color · september 10, 2021 at 22:40:34 · →

  local gay dating sites https://gayedating.com/

 20. connexion gay dating · september 11, 2021 at 00:03:01 · →

  young gay men dating older men https://dating-gaym.com/

 21. gay american dating site · september 11, 2021 at 09:27:45 · →

  bristol gay dating https://datinggayservices.com/

 22. stromectol 875 mg for lymphatic filariasis · september 16, 2021 at 05:04:37 · →

  hydroxychloroquine 400 mg

  garlic immobilize wash

 23. ivermectin trisoolantra · september 19, 2021 at 22:24:41 · →

  what does ivermectin treat

  girl biofeedback below

 24. stromectol ivermectin · september 20, 2021 at 05:27:13 · →

  ivermectin 6mg capsule

  option myasthenia satisfaction

 25. deltasone capsules · september 20, 2021 at 23:16:26 · →

  deltasone and doxycycline together for atopic dermatitis

  hard immunoglobulin e usual

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.