Videointervjuu Ahti Kuusikuga

Videointervjuu Ahti Kuusikuga

Intervjuu Ahti Kuusikuga. Sündinud: 24. XII 1932 Ahja v, Tartumaa), ratsasporditegelane. Lõpetas 1948 Tartu Ehitustehnikumi ja 1962 ehitusinseneri erialal TPI. Hakkas sportima TRÜ SK-s, harrastas võrkpalli ja Riho Hanneste juhendamisel ratsutamist. Kuulunud 1960–91 Ratsaspordiföd-i presiidiumi. Olnud kohtunik (1962 ülel kat) ja kohtunikekogu esimees. Osales ratsaspordikohtunikuna 1980 Moskva OM-il. Tallinna Veskimetsa ratsaspordibaasi rajajaid. Olnud 1960–75 Tallinna Keskraj-i REV-i vanemtöödejuhataja, tootmisosakonna juhataja ja peainsener, 1975–89 Teenindusministeeriumi REV-i juhataja ja 1989–95 ehitusfirma Virutare juhatuse esimees. ENSV tnl ehitaja (1989).

Intervjuu link asub siin