Austatud Direktorite Klubi liikmed

Austatud Direktorite Klubi liikmed

  1. novembril 1990. aastal kogunesid tootmiskoondise “Kooperaator” ruumidesse 46 Tallinna ettevõtete tippjuhti ja asutasid vabatahtliku ühenduse – Tallinna Direktorite Klubi.

Asutajatel motiivid klubisse ühinemisel olid erinevad, aga põhiosas järgmised:

*vastukaal pead tõstvale ja agressiivsele Interliikumisele, mis vastandas end IME ideele, soovis takistada Eesti iseseisvumist ning propageeris venestamise jätkumist

*soov ühiselt mõjutada võimuorganeid vastu võtma ettevõtete majandusliku arengu jaoks vajalikke otsuseid

*üksteist toetades paremini mõista plaanimajanduselt turumajandusele üleminekut

*kaasa rääkida ettevõtete erastamise läbiviimisel

*sotsialiseeruda sama ametikoormust kandvate inimestega

Kasutati ka mõisteid nagu „elutöö kaitsmine“ või „ettevõtte laostamisele vastuseis“, aga põhimõtteliselt mõistsid ettevõtete juhid, et koos tegutsedes on võimalik palju edukamalt seista oma ettevõtte huvide eest ning paremini mõista ettevõtluskeskkonna arenguid.

Täna võib tõdeda, et meie klubi tegevus on järjekindlalt järginud asutamisel omaksvõetud põhimõtteid ja väärtusi. Kõikvõimalikele viimase 30 aasta jooksul toimunud muutustele Eesti ühiskonnas ja ettevõtluskeskkonnas oleme reageerinud ajakohaselt ning jätkanud oma tegevust.

Läbi aegade on klubi liikmete tööalane panus ning aktiivne ühiskondlik hoiak avaldanud mõju nii oma ettevõtete töötajatele ja partneritele kui kogu Eesti ühiskonnale. Meil on olnud võimalus vahetult kohtuda ja mõtteid vahetada Eesti riigipeadega, Eesti Vabariigi peaministritega, ministritega, Tallinna linnapeadega, Teaduste Akadeemia presidentidega ja paljude teiste oluliste avaliku teenistuse juhtidega.

Oleme laiendanud oma silmaringi kohtumistel tuntud poliitikute, kultuuri- ja majandustegelastega. Klubi liikmed on külastanud toomisettevõtteid, välisriikide saatkondi, avalik-õiguslikke ja muid organisatsioone ning erinevaid institutsioone nägemaks ja mõistmaks ühiskonnas toimuvaid protsesse. Läbi selle oleme arenenud ise ning saanud uusi ideid, kuidas paremini arendada enda juhitud ettevõtteid ja kaasa rääkida Eesti majanduskeskkonna kujundamisel.

 

Kõik maailmas muutub, nii on ka meie liikmeskond aastatega muutunud. Paljud väärikad liikmed on lahkunud igaviku radadele ja paljud uuema põlvkonna tegusad juhid on liitunud meie klubiga. Hea meel on tõdeda, et klubi asutajaliikmed (Avo Anton, Väino Ilimar, Juhan Kajandu, Paavi Karjatse, Lembit Kivisild, Vello-Maido Koore, Elmar Kruusma, Ahti Kuusik, Tiit Kõuhkna, Tõnis Laud, Mai Parras, Ain Saarmann, Toomas Talving, Udo Themas, Paul Treier, Üllas Täht), kellest paljud aktiivselt klubi tegemistes osalevad, on endiselt hoidmas meie klubi vaimu ja järjepidevust.

Ajalehes “Postimees” kirjutas 30. novembril 2013.a. ajakirjanik Kalle Muuli sündmustest 1990. aastatel Eestis. Ta lõpetas oma artikli sõnadega:

“Muide, Tallinna Direktorite Klubi, mille esimene president oli Kooperaatori direktor Leo Noormets, tegutseb erinevalt Rahvarindest ja Töökollektiivide Liidust veel praegugi.”

Usun, et Tallinn Direktorite Klubi jätkab oma tegevust veel palju aastaid. Olen kindel, et me jääme kestma!

 

Avaldan klubi juhatuse nimel tunnustust asutajaliikmetele ning õnnitlen kõiki  Tallinna Direktorite Klubi liikmeid 30. aastapäeva puhul!

 

Sven Pertens                                                                                  14. november 2020.a.

President