Tallinna Direktorite klubi andis üle Noore Juhi 2019 preemia!

Tallinna Direktorite Klubi andis 7. jaanuaril rahvusooperi Estonia Valges saalis üle „Aasta noore juhi“ preemia, mille pälvis rohetehnoloogia tootmisettevõtte Ensto Ensek tegevjuht Kaarel Suuk.

Tallinna Direktorite Klubi president Sven Pertensi sõnul otsustas klubi juhatus Kaarel Suuki kasuks arvestades tema tippjuhiks sobivaid isikuomadusi, motiveeritust tööalaselt areneda ning laitmatut reputatsiooni. „Kaarel Suuk väärib klubi tunnustust selle eest, et olles pikaajaliselt töötanud ühes ettevõttes mitmetel ametikohtadel on ta tõestanud omanikele oma pädevust, töötahet, arenguvõimet ning kaastöötajate lugupidamist ja pälvinud sellega usalduse ettevõtet juhtida. Ensto Ensek juhil lasub tohutu vastutus omanike ees äri kasumlikkuse ja järjepidevuse tagamisel, personali ees töökohtade säilitamisel, pideva arengu ja motivatsiooni loomisel ja äripartnerite ees oma kohustuste täitmise kindlustamisel“ ütles Pertens.

Aasta noor juht, Kaarel Suuk märkis auhinda vastu võttes, et see on au ning tunnustus kogu ettevõttele. “Mul on olnud õnne seda tööd teha ja väga tore on saada tunnustatud, aga kindlasti ei oleks ma täna siin, kui ei oleks sellist organisatsiooni ja meeskonda, see on olnud vägev teekond. Edu sõltub ikka tiimitööst. Minu ülesandeks on pigem innustada inimesi suurelt, julgelt ja loovalt mõtlema. Pean oluliseks positiivset töösse suhtumist, tahet midagi ära teha, endasse uskumist ja head organisatsioonikultuuri. Oskusi saab alati lihvida ja juurde õppida,” märkis Kaarel Suuk, kes on kindel, et kõige suurema väärtuse annab ettevõttele töötajate kaasamine ning ainult rahulolev töötaja teeb ettevõtte edukaks.

Foto tunnustuse üleandmisest: https://photos.app.goo.gl/uvVS4tfYrVFp7XbG9